mgr lic. Dawid Niemczycki
Iuris Utriusque Magister
prawnik
adwokat kościelny
Adwokat kościelny zatwierdzony przy Sądzie Biskupim w Sandomierzu reprezentujący strony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Prelegent polskich i międzynarodowych konferencji oraz autor kilku artykułów naukowych. Doktorant w dyscyplinie nauk prawnych Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego oraz finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Prawno–Historycznej imienia Profesora Michała Szczanieckiego. Beneficjent Programu Stypendialnego GRAND. Wielokrotny stypendysta Rektora UKSW dla najlepszych studentów oraz profitent stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.