mgr lic. Dawid Niemczycki

Iuris Utriusque Magister, prawnik, adwokat kościelny. Posiada wszelkie – wymagane przez prawo kanoniczne – uprawnienia do występowania przed sądami biskupimi, w szczególności dysponując tytułem licencjata kościelnego zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana.

Adwokat kościelny zatwierdzony przy Sądzie Biskupim w Kaliszu, Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie, Sądzie Biskupim w Bydgoszczy, Sądzie Metropolitalnym w Częstochowie, Sądzie Biskupim w Sandomierzu oraz Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej. Prelegent i współorganizator polskich i międzynarodowych konferencji oraz autor kilku artykułów naukowych, także anglojęzycznych.

Doktorant w dyscyplinie nauk prawnych Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent – z wyróżnieniem – Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego oraz finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Prawno–Historycznej imienia Profesora Michała Szczanieckiego. Beneficjent Programu Stypendialnego GRAND. Wielokrotny stypendysta Rektora UKSW dla najlepszych studentów oraz profitent stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Jako adwokat ad causam (ad casum) reprezentuje strony m.in. przed następującymi sądami kościelnymi: Sąd Metropolitalny Warszawski, Sąd Metropolitalny w Krakowie, Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński, Sąd Metropolitalny w Przemyślu, Sąd Biskupi w Łowiczu oraz Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej.

Jako prawnik kanonista posiada także prawo reprezentowania stron przed wszystkimi pozostałymi sądami kościelnymi w Polsce.

Mecenas Patrycja Lechus-Niemczycka

mgr Patrycja Lechus-Niemczycka

Prawnik kanonista. Absolwentka studiów podyplomowych Sądownictwo i administracja w Kościele w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prawnik. Aplikantka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Specjalistka w zakresie prawa rodzinnego. Patrycja Lechus-Niemczycka zdobywała doświadczenie zawodowe w prestiżowych kancelariach w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa zobowiązań.

Kontakt

    W czym możemy Ci pomóc?


    Czytaj więcej