Adwokat kościelny Lublin

Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu spraw uregulowanych przepisami prawa kościelnego, zwłaszcza, gdy osoba zainteresowana chce zainicjować proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Nasza pomoc obejmuje nie tylko profesjonalne doradztwo, lecz także reprezentowanie Klientów przed oficjalnymi instytucjami kościelnymi, w szczególności, gdy sprawa o – błędnie określane – „unieważnienie małżeństwa” ma być rozpatrywana przez Sąd Metropolitalny Lubelski.

Jednym z głównych obszarów działalności, które świadczy kancelaria prawa kanonicznego – jest prowadzenie postępowania o tzw. „rozwód kościelny”. Lublin to miasto, w którym znajduje się nasze biuro, jednak swoje usługi kierujemy do osób podlegających pod parafie w całej archidiecezji lubelskiej. Do głównych miast tej metropolii kościelnej należy nie tylko Lublin, lecz także i Chełm, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Łęczna, Puławy i Świdnik.

Adwokat kościelny Lublin

Profesjonalny prawnik kościelny Lublin

Czym jest – błędnie określany – „rozwód kościelny”?

Procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa, określana także niepoprawnie jako „unieważnienie ślubu kościelnego” (w której aktywnie uczestniczy adwokat kościelny), odnosi się w rzeczywistości do uznania małżeństwa za nieważnie zawarte.

Kluczowe jest tutaj zrozumienie różnicy znaczeniowej pomiędzy powyższymi pojęciami. W prawie cywilnym rozwód oznacza zakończenie wspólnego pożycia i oficjalne zerwanie węzła małżeńskiego. Tzw. „unieważnienie ślubu” w wersji kościelnej polega na uznaniu sakramentu za niebyły już od samego początku. Powodów takiego zjawiska może być wiele, jednak dzielą się one na cztery główne grupy:

 • zrywające przeszkody małżeńskie, np. impotencja, czyli niemożność dokonania stosunku małżeńskiego,
 • niezdolność konsensualna, np. choroba psychiczna (schizofrenia), osobowość chwiejna emocjonalnie, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu, jak i homoseksualizm,
 • wady zgody małżeńskiej, np. symulacja, czyli awersja do ślubu w Kościele katolickim albo niechęć do dzieci, czyli wykluczenie potomstwa lub pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w trakcie zawierania małżeństwa – zdrada,
 • defekty formy kanonicznej, np. brak upoważnienia duchownego do asystowania przy zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego.

W ich skład wchodzi szereg jasno wskazanych przyczyn, o których więcej można przeczytać tutaj: pokaż.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przebiega procedura?

Proces przed Sądem Metropolitalnym Lubelskim wygląda dokładnie tak samo, jak w innych diecezjach i archidiecezjach, a konkretne procedury są jasno opisane w prawie kanonicznym. Warto jednak uwypuklić kilka podstawowych etapów:

 1. Złożenie skargi powodowej do lubelskiego sądu biskupiego, określanej błędnie jako wniosek lub pozew o „unieważnienie małżeństwa kościelnego.
 2. Czas na zapoznanie się strony pozwanej (małżonka) ze skargą. Ma na to 15 dni.
 3. Pełne postępowanie dowodowe, na które składają się oświadczenia stron, zeznania świadków, opinie biegłych kościelnych oraz dokumentacja, np. medyczna.
 4. Przedstawienie przez sąd akt sprawy, z którymi mogą zapoznać się obydwie strony i ustanowiony przez nich prawnik kanonista, do których istnieje możliwość zgłoszenia ewentualnych uwag.
 5. Uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego i ustosunkowanie się do nich.
 6. Ogłoszenie wyroku przez sędziów kościelnych, po którym następuje stwierdzenie nieważności małżeństwa albo jej brak.
 7. Ewentualna apelacja i jej poparcie (uzasadnienie).

W całym procesie niezbędne jest wsparcie osoby doświadczonej i doskonale znającej przepisy prawa kanonicznego. Jest nią adwokat kościelny – określany także jako prawnik kanoniczny albo adwokat od (do) „rozwodu kościelnego”.

Rozwód kościelny Lublin

Adwokat kościelny Lublin – kim jest?

Korzystanie z usług adwokata prawa kanonicznego w sprawach o – niepoprawnie określany – „rozwód kościelny” to absolutna podstawa. Prawnik kościelny posiada pełny mandat do występowania przed instytucjami kościelnymi. Musi spełnić jednocześnie kilka podstawowych warunków, przez co koniecznym jest aby był:

 • pełnoletni,
 • nienaruszonej sławy,
 • katolikiem – chyba że biskup diecezjalny zezwoli inaczej,
 • prawdziwie biegłym w prawie kanonicznym (koniecznie musi posiadać tytuł licencjata kościelnego zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana) lub doktorem prawa kanonicznego,
 • zatwierdzonym przez biskupa.

Adwokat kościelny – jakie działania podejmuje?

Decydując się na współpracę z prawnikiem kanonicznym, można liczyć na pełne wsparcie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Pierwszy etap obejmuje analizę sytuacji oraz możliwości podjęcia kroków prawnych w celu zainicjowania procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ważne jest profesjonalne rozważenie istotności i adekwatności zaistniałych przyczyn.

Jeżeli powody kwalifikują się do którejś z powyżej wskazanych grup i zgodnie z prawem kanonicznym mogą stanowić podstawę tzw. „unieważnienia sakramentu małżeństwa”, podejmowane są dalsze działania.

Adwokat kościelny zajmuje się oceną materiału dowodowego, tworzeniem niezbędnej dokumentacji, składaniem wymaganych pism, a także reprezentacją klienta przed sądem kościelnym jako pełnomocnik i adwokat kościelny ad causam (ad casum). W przypadku archidiecezji lubelskiej właściwą instytucją jest Sąd Metropolitarny Lubelski. Tylko kompetencje i znajomość przepisów z zakresu prawa kanonicznego, pozwalają na profesjonalne i sprawne rozwiązanie sytuacji.

Kancelaria kanoniczna Lublin – adwokat kościelny Dawid Niemczycki

Lubelska kancelaria kanoniczna zapewnia kompleksową pomoc prawną w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed każdym sądem biskupim w Polsce. Rozpoczyna się ona od konsultacji prawnej, której celem jest wskazanie szans w procesie o tzw. „rozwód kościelny”. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić niniejszy formularz kontaktowy: pokaż

Istnieje także możliwość osobistego spotkania w biurze kancelarii prawa kanonicznego w Lublinie. Osoba zainteresowana procesem o – błędnie określany – „rozwód kościelny” otrzyma jasną informację, jakie powody pozwolą zainicjować tzw. „unieważnienie ślubu kościelnego”. Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: pokaż

Pomoc adwokata kościelnego przy rozwodzie

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w 45 dni

Kancelaria kanoniczna i pracujący w niej adwokat kościelny umożliwi także skierowanie sprawy o tzw. „rozwód kościelny” do procesu skróconego. Prawo kanonicze określa, że czas trwania tej procedury wynosi 45 dni (w praktyce kilka miesięcy).

Czym jest proces skrócony przed biskupem oraz jakie powody umożliwią jego zainicjowanie można przeczytać tutaj: pokaż

Masz pytania? Nasza kancelaria prawa kanonicznego z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania. Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

  W czym możemy Ci pomóc?


  Czytaj więcej