Adwokat kościelny Kraków

Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki zapewnia kompleksową pomoc prawną w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w szczególności w sprawach związanych z koniecznością występowania przed instytucjami kościelnymi, takimi jak sądy kościelne czy biskupie.

Szczególnym i najbardziej powszechnym przypadkiem jest postępowanie o – błędnie określane – „unieważnienie małżeństwa”, określane również jako „rozwód kościelny”. Kraków to miasto, w którym znajduje się biuro kancelarii prawa kanonicznego.

Prawnik kościelny w procesie o tzw. „unieważnienie ślubu kościelnego” pomoże osobom zainteresowanym nie tylko w Krakowie, lecz również w takich miastach jak: Chrzanów, Nowy Targ, Skawina, Wadowice, Wieliczka i Zakopane.
Kancelaria kanoniczna swoją pomoc zapewnia na terenie całego województwa małopolskiego oraz archidiecezji krakowskiej.

Adwokat kościelny Kraków

Profesjonalny prawnik kościelny Kraków

Czym zajmuje się adwokat kościelny? – główne zadania

Specjalista z zakresu prawa kanonicznego – czyli adwokat kościelny (prawnik kanonista) – to osoba, która nie tylko zna przepisy wspomnianego prawa, lecz także jego wykładnię. Ma on dodatkowo pełny mandat do reprezentowania swoich Klientów przed sądami i trybunałami kościelnymi. W przypadku archidiecezji krakowskiej odnośną instytucją jest Sąd Metropolitalny w Krakowie.

Prawnik kanoniczny – określany także jako – adwokat od (do) „rozwodu kościelnego – zajmuje się również formułowaniem niezbędnych pism procesowych, np. skargi powodowej, określanej jako wniosek lub pozew o „unieważnienie ślubu kościelnego”, oceną materiału dowodowego, zwłaszcza świadków, których obecność jest niezbędna oraz uczestniczeniem w procesach o uznanie nieważności małżeństwa, np. poprzez udzielenie odpowiedzi na uwagi, które przygotował Obrońca Węzła Małżeńskiego. Co więcej, adwokat kościelny sporządzi takie pisma jak: apelacja i jej poparcie, czyli uzasadnienie. Najważniejsze w jego przypadku są: wiedza, doświadczenie oraz skuteczność.

Krakowska Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki pomoże osobie zainteresowanej procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa ocenić swoje szanse. Stosowną konsultację przeprowadzi prawnik kościelny, określany jako adwokat prawa kanonicznego. Taka wstępna pomoc prawna jest niezwykle ważna, gdyż umożliwi realnie spojrzeć na szanse powodzenia sprawy o tzw. „unieważnienie sakramentu małżeństwa”.

Tzw. „rozwód kościelny” Kraków

Warto zaznaczyć, że często używane określenia: „unieważnienie ślubu kościelnego”, „unieważnienie małżeństwa” czy „rozwód kościelny” są w swej istocie błędne. W rzeczywistości wskazują na procedurę, w której głównym celem jest stwierdzenie nieważności małżeństwa. Chodzi w niej o wykazanie, że w rzeczywistości sakramentalny związek małżeński nie zaistniał. Możliwe powody do uznania takiego faktu są jasno wskazane w przepisach prawa kanonicznego i dzielą się na trzy podstawowe grupy:

Stwierdzenie nieważności małżeństwa Kraków
Rozwód kościelny Kraków
  • przeszkody zrywające (kanony 1083–1094) – do tej grupy zaliczyć można m.in. niewystarczający wiek (16 lat dla mężczyzny oraz 14 lat dla kobiety), impotencję, święcenia, pokrewieństwo, powinowactwo lub zabójstwo poprzedniego małżonka,
  • niezdolność konsensualna i wady zgody małżeńskiej (kanony 1095-1107) – w tej grupie znajdują się m.in. zaburzenia natury psychicznej (np. schizofrenia czy osobowość chwiejna emocjonalnie), symulacja (np. awersja do ślubu w Kościele katolickim albo brak chęci posiadania potomstwa), przymus i bojaźń, zawarcie sakramentu małżeństwa pod warunkiem oraz – w niektórych przypadkach – bezpłodność (niepłodność),
  • problemy z prawidłową formą kanoniczną, np. niewystarczająca liczba świadków zwykłych albo brak upoważnienia duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa.

Powyższe przesłanki zostały opisane bardziej szczegółowo tutaj: pokaż

Postępowanie w sprawach o tzw. „unieważnienie małżeństwa” przed sądem kościelnym

Chcąc uzyskać w Krakowie tzw. „rozwód kościelny” czy „unieważnienie małżeństwa kościelnego”, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa, konieczny jest odpowiedni wniosek do miejscowego sądu metropolitalnego.

Następnie odbywa się postępowanie, którego procedura rozpoczyna się od przyjęcia skargi powodowej. Kluczowe są tutaj dowody na wystąpienie którejś z istotnych przesłanek, wspomnianych w poprzedniej części, np. oświadczenia stron procesowych, zeznania świadków czy dokumentacja medyczna.

Adwokat kościelny stara się wykazać zasadność wniosku oraz pomoże zredagować odpowiedź na uwagi, które wniósł Obrońca Węzła Małżeńskiego. Jeżeli wszystkie etapy przeprowadzone są prawidłowo, a powody okazują się wystarczające, zapada wyrok stwierdzający nieważność zawartego małżeństwa.

Rozwód kościelny Kraków

Adwokat kościelny Kraków – kancelaria prawa kanonicznego Dawid Niemczycki

Gruntowną pomoc prawną w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa można o otrzymać nie tylko w archidiecezji krakowskiej, lecz przed każdym sądem biskupim w Polsce. Rozpoczyna się ona od konsultacji prawnej, której celem jest wskazanie szans w procesie o tzw. „rozwód kościelny”. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić niniejszy formularz kontaktowy: pokaż

Istnieje także możliwość osobistego spotkania w biurze zlokalizowanym w Krakowie. Podczas takiego spotkania omówione zostaną wszystkie powody umożliwiające tzw. „unieważnienie ślubu kościelnego”. Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: pokaż

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w 45 dni

Kancelaria kanoniczna i pracujący w niej adwokat kościelny umożliwi także skierowanie sprawy o tzw. „rozwód kościelny” do procesu skróconego. Prawo kanonicze określa, że czas trwania tej procedury wynosi 45 dni (w praktyce kilka miesięcy).

Czym jest proces skrócony przed biskupem oraz jakie powody umożliwią jego zainicjowanie można przeczytać tutaj: pokaż

Kontakt

    W czym możemy Ci pomóc?


    Czytaj więcej