Kancelaria prawa kanonicznego

adwokat kościelny

POMAGAMY OSOBOM W KAŻDEJ DIECEZJI W POLSCE

SKORZYSTAJ Z POMOCY SPECJALISTY
SPRAWDŹ SWOJE SZANSE

Prawnik Kanonista Dawid Niemczycki

świadczy kompleksową pomoc z zakresu prawa kanonicznego, pomagając przede wszystkim osobom starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego albo chcącym uzyskać dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego a niedopełnionego.

Usługi Kancelarii obejmują także działania przed organami administracji publicznej w szczególności w zakresie udostępniania danych osobowych na potrzeby procesu o uznanie małżeństwa za nieważnie zawarte oraz sporządzania opinii dotyczących relacji prawa świeckiego i kanonicznego oraz wzajemnych powiązań między nimi.

Niektóre osoby, mające za sobą już rozwód cywilny, chcą uregulować do końca sytuację prawną ze swoim byłym małżonkiem. Zastanawiają się wówczas nad mylnie określanym "unieważnieniem związku małżeńskiego" przed sądem kościelnym, jednak nie wiedzą gdzie szukać pomocy.

Prowadzona w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Lublinie i Krakowie Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki to miejsce, w którym można dowiedzieć się wszystkiego na temat - błędnie określanych przez wielu - "rozwodów kościelnych". W kompleksowy sposób pomagamy wszystkim, którzy starają się o tego typu rozwód. Specjalizujący się w zakresie prawa kanonicznego adwokat jest wsparciem również dla tych, którzy chcieliby uzyskać dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego a niedopełnionego.

Adwokat kościelny Warszawa
Profesjonalny prawnik kościelny

Jakie kwalifikacje powinien mieć prawnik kościelny? Bez względu na to, czy jest to osoba świecka, czy duchowa, kobieta czy mężczyzna, musi mieć określone przez ustawodawcę przymioty moralne i religijne oraz kompetencje, które są niezbędne do wykonywania tej funkcji. Adwokat kościelny Warszawa pomaga Klientowi już na etapie doradztwa przedprocesowego – służąc stronie radą i pomocą prawną. Zanim sprawa trafi przed oblicze trybunału kościelnego, rolą prawnika kanonisty jest dokładnie ją rozpoznać.

Jeśli uzna, że istnieje powód, dla którego można wnieść o stwierdzenie nieważności małżeństwa, pomoże zredagować skargę. Kolejnym krokiem będzie podjęcie się reprezentacji Klienta na etapie przygotowywania wymaganych dokumentów oraz w czasie samego procesu. Ponadto adwokat kościelny weźmie udział w przesłuchaniu stron i świadków. 

Pomoc, jaką oferuje kancelaria kanoniczna, obejmuje także dobór materiału dowodowego, który ma istotne znaczenie w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Prawnik kanoniczny będzie obecny na publikacji akt sprawy i przygotuje głos obrończy. Wśród usług świadczonych przez adwokata jest także sporządzenie odpowiedzi na przedwyrokowe uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego, złożenie apelacji i przygotowanie jej uzasadnienia.

Jeśli Klient zażyczy sobie ponowne wniesienie sprawy o - mylnie określany - "rozwód kościelny" i będą ku temu podstawy prawne, to też służy on swoją pomocą w tym zakresie. Oprócz tego przywilejem adwokata specjalizującego się w prawie kanonicznym jest możliwość przejrzenia akt sprawy jeszcze przed ich publikacją. Jest upoważniony również do odbioru z sądu odpisów.

Adwokat kościelny pomoc przy rozwodach

Profesjonalna pomoc kancelarii kanonicznej

Sprawy w zakresie - mylnie określanych - "rozwodów kościelnych", jakie trafiają do kancelarii kanonicznej, mogą być – po udzieleniu pełnomocnictwa prawnikowi – prowadzone również na odległość. Dotyczy to w szczególności osób chcących wnieść wniosek o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, którzy mieszkają w innym mieście, niż Warszawa, Lublin albo Kraków, a nawet za granicą. Wówczas wszystkie akta czy wszelka korespondencja kierowana jest do jej siedziby w Warszawie, Lublinie lub Krakowie. Umowa na obsługę prawną realizowana jest na indywidualnych zasadach, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klienta oraz możliwości, jakie dają przepisy prawa.

Proces - błędnie określanego - "unieważnienia małżeństwa" przed trybunałem kościelnym jest bardziej dyskretny niż ten, który toczy się w sądzie cywilnym. Przede wszystkim nie ma rozpraw na sali sądowej, zaś świadkowie przesłuchiwani są pojedynczo bez obecności stron. Podobnie jest z zeznaniami byłych partnerów. Mogą oni zapoznać się z zebranymi dowodami i ewentualnie uzupełnić materiał dowodowy. Nie otrzymują natomiast odpisów akt. Wydany wyrok przekazuje im się wraz z uzasadnieniem.

Definitywny rozpad związku małżeńskiego pozwala obu byłym małżonkom na pełne wejście w kolejny związek. W każdej sprawie kancelaria kanoniczna zapewnia pełną dyskrecję i zaangażowanie. Reprezentujący ją adwokat kanonista profesjonalnie i rzeczowo pomaga każdemu Klientowi w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jego wiedza oraz kompetencje poparte są także doświadczeniem. Prawnik kościelny jest wsparciem na tym trudnym etapie życia. Postępowanie przed sądem toczy się czasami latami. Dlatego osoba decydująca się na ten krok powinna się z tym liczyć. Pocieszającym może być fakt, iż proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa trwa przeważnie około dwóch lat. Chyba, że dojdzie do procesu skróconego przed Biskupem (processus brevior coram Episcopo), gdzie sprawa trwa zaledwie kilka miesięcy.

Pomoc kancelarii kanonicznej w stwierdzeniu nieważności małżeństwa

Ponadto w ramach świadczonych usług kancelaria kanoniczna w Warszawie, Lublinie i Krakowie podejmuje się różnego rodzaju działań przed organami administracji publicznej. Dotyczyć one mogą np. udostępniania danych osobowych na potrzeby procesu o - błędnie określane - "unieważnienia małżeństwa" przed trybunałem kościelnym. Na życzenie Klientów adwokat kościelny Warszawa sporządza także opinie prawne dotyczące relacji prawa świeckiego i kanonicznego oraz powiązań, jakie między nimi występują.

Najnowsze wpisy

Kontakt

    W czym możemy Ci pomóc?


    Czytaj więcej