Adwokat kościelny Dawid Niemczycki

posiada wszelkie – wymagane przez prawo kanoniczne – uprawnienia do występowania przed sądami kościelnymi w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Potwierdzeniem tego jest m.in. ukończenie studiów z zakresu prawa kanonicznego, posiadanie tytułu licencjata kościelnego zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana oraz wpisanie na listę adwokatów przy sądzie kościelnym.

Większość sądów biskupich na swoich stronach umieszcza informacje, w której przestrzega petentów starających się o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed szukaniem pomocy u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Argumentowane jest to faktem, iż osoby te nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach jako adwokaci kościelni.

Powyższe ostrzeżenie wynika z troski o osoby pragnące uznać swoje małżeństwo za nieważnie zawarte. Korzystając z pomocy adwokata kościelnego Dawida Niemczyckiego mają Państwo gwarancję fachowej, rzetelnej i profesjonalnej pomocy podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Prawnik kanonista Patrycja Lechus-Niemczycka

posiada uprawnienia oraz merytoryczną wiedzę do prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Potwierdzeniem tego jest m.in. ukończenie studiów podyplomowych Sądownictwo i administracja w Kościele.