Kancelaria kanoniczna – adwokat kościelny Zamość, Przemyśl, Rzeszów, Tarnów

Profesjonalna Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki świadczy usługi prawne na terenie Tarnowa, Rzeszowa, Przemyśla, Zamościa i wielu innych miejscowości na terenie całej Polski. Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy osobom zainteresowanym procesem o błędnie określane „unieważnienie małżeństwa kościelnego”, które również niepoprawnie nazywane jest jako „rozwód kościelny”. Obsługą zainteresowanych zajmuje się kompetentny i doświadczony adwokat kościelny upoważniony do reprezentowania Klientów w procesach kanonicznych przed sądami biskupimi.

Nasza kancelaria prawa kanonicznego zajmuje się kompletną obsługą prawną, która poza doradztwem dotyczącym zasad uzyskania tzw. „unieważnienia ślubu kościelnego” obejmuje też reprezentowanie zainteresowanych stron w czasie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w charakterze adwokata kościelnego oraz pełnomocnika. Priorytetem naszej kancelarii prawa kanonicznego jest dobro Klienta i jak najlepsza ochrona jego interesów. Może się to dokonać wówczas, gdy sprawę prowadzi adwokat sądu kościelnego, nazywany także niepoprawnie jako adwokat od (do) „rozwodu kościelnego”.

Rozmowa z adwokatem kościelnym w Zamościu

Pozew o rozwód kościelny Zamość

„Rozwód kościelny” Zamość, Przemyśl, Rzeszów, Tarnów

W kanonicznym prawie małżeńskim nie występuje termin „rozwód kościelny”. Jednak zwrot ten jest powszechnie spotykany w mowie potocznej i często mylony z rozwodem cywilnym. Przy rozwiązaniu ślubu katolickiego można mówić jedynie o stwierdzeniu nieważności, które jest dopuszczalne, gdy zachodzą ściśle określone przesłanki.

Dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić uzyskanie tzw. „unieważnienia małżeństwa kościelnego” i przygotować osobę zainteresowaną do ewentualnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym. Zwłaszcza gdy proces będzie toczyć się przed takimi instytucjami jak: Sąd Biskupi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu, Sąd Metropolitalny w Przemyślu, Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie oraz Sąd Diecezjalny w Tarnowie.

Dzięki temu naszą pomoc kierujemy do mieszkańców diecezji zamojsko-lubaczowskiej, archidiecezji przemyskiej, diecezji rzeszowskiej i diecezji tarnowskiej. Prawnik kanoniczny pomoże każdej osobie zainteresowanej. Wśród głównych miast znajdują się nie tylko: Zamość, Przemyśl, Rzeszów i Tarnów, lecz także: Krasnystaw, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Lubaczów, Łańcut, Mielec, Jarosław, Sanok, Krosno, Dębica, Jasło, Nowy Sącz i Krynica-Zdrój.

Adwokaci z kancelarii kanonicznej ustalają, czy w przypadku dopełnionego małżeństwa Klienta mają do czynienia ze związkiem naturalnym, czy może istnieją powody do stwierdzenia jego nieważności. Jeśli takowe występują, to kolejnym etapem postępowania jest proces przed właściwym sądem biskupim.

Warunkiem tzw. „unieważnienia małżeństwa” jest zgłoszenie się do trybunału kościelnego osoby zainteresowanej „rozwodem”. Może to być organ działający w regionie zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego – np. Zamość, Przemyśl lub też zamieszkania strony powodowej lub pozwanej – np. Rzeszów, Tarnów. Także przebywanie świadków w określonym regionie ma znaczenie. Uzyskanie „anulacji” jest prawdopodobne jedynie w momencie, kiedy mamy do czynienia z konkretnymi przesłankami pozwalającymi uzyskać tzw. „rozwód kościelny”. W przeciwieństwie do rozwodu świeckiego, który przy porozumieniu stron jest jedynie formalnością.

pozew o rozwód kościelny Zamość

Główne podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Klient zgłaszający się do kancelarii kanonicznej zostaje skierowany do adwokata, który bada czy małżeństwo w rzeczywistości zaistniało, wskazując powody mogące stanowić przyczyny pozwalające zainicjować proces – o błędnie określany „rozwód kościelny”. Inaczej sytuacja wygląda przy rozwodzie cywilnym, w którym stwierdza się trwały i zupełny rozkład pożycia. Wyróżnia się następujące przesłanki do „unieważnienia małżeństwa kościelnego”:

1. Zaistnienie przeszkód małżeńskich o charakterze zrywającym, np. nieodpowiedni wiek (mężczyzna poniżej 16. roku życia i kobieta poniżej 14 roku życia), powinowactwo, odmienna wiara, święcenia, impotencja, uprowadzenie

2. Nieprawidłowości związane ze świadomą zgodą obu stron przy wejściu w związek sakramentalny. Są to m.in. zdrada (trwanie w relacji pozamałżeńskiej), bezpłodność, niechęć do posiadania potomstwa czy ślubu w obrządku katolickim

3. Niespełnienie formalności kanonicznych – brak świadków lub upoważnienia od osoby duchownej do asysty przy zawarciu związku

4. Brak zdolności konsensualnej wynikający z choroby psychicznej, odmiennej orientacji seksualnej (homoseksualizm, transseksualizm itp.), stwierdzonych uzależnień (od narkotyków, alkoholu, seksu, hazardu) czy niedojrzałości emocjonalnej.

Jeżeli powody do stwierdzenia nieważności małżeństwa istnieją, adwokat kościelny zajmie się przygotowaniem takich pism jak: skarga powodowa (określana także nieprecyzyjnie jako wniosek lub pozew), odpowiedź na skargę powodową (gdy Klientem jest strona pozwana w procesie o tzw. „rozwód kościelny”), odpowiedź na uwagi, które sporządził Obrońca Węzła Małżeńskiego, a także polemika z opinią, który przedstawił biegły (psycholog, psychiatra, seksuolog). W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sądzie I instancji adwokat kościelny sporządzi takie pisma procesowe jak: apelacja i jej uzasadnienie (poparcie) oraz zatroszczy się o zainicjowanie procesu apelacyjnego.

Nasza kancelaria kanoniczna ma uprawnienia konieczne do prowadzenia postępowań we wszystkich diecezjach w kraju. Dlatego zapewniamy pomoc prawną nie tylko w Zamościu, Przemyślu, Rzeszowie czy Tarnowie. Tutaj dostępny jest szczegółowy wykaz biur, które prowadzimy na terenie całej Polski: pokaż. Adwokat kościelny (Zamość, Przemyśl, Rzeszów i Tarnów) po znalezieniu przesłanek do „unieważnienia ślubu kościelnego” przystępuje do przygotowania dokumentacji niezbędnej do procesu kanonicznego.

Rozwód kościelny Zamość

Kancelaria prawa kanonicznego (Zamość, Przemyśl, Rzeszów i Tarnów) pomaga nie tylko osobom, którzy uzyskali wcześniej rozwód cywilny, lecz i tym którzy rozwodu świeckiego nie mają, a chcą dopełnić formalności związanych z „unieważnieniem małżeństwa kościelnego”. Adwokat kanoniczny wstępną konsultację prawną przeprowadzi niezwłocznie. Dzięki temu prawnik kościelny udzieli odpowiedzi na pytania Klienta o koszty, czas trwania i szanse na uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Aby skorzystać z pomocy doświadczonych adwokatów, należy uprzednio wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny tutaj: pokaż. Po poradę prawną mogą zgłosić się wszystkie osoby trwające w związku katolickim, w którym istnieją przesłanki do jego „unieważnienia”. Prawnik kanonista zatroszczy się o fachową i kompetentną pomoc prawną.

Kontakt

    W czym możemy Ci pomóc?


    Czytaj więcej