Adwokat kościelny Olsztyn, Elbląg, Pelplin

Osoby zainteresowane procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Olsztynie, Elblągu i Pelplinie otrzymają wsparcie prawne, którego udzieli adwokat kościelny Dawid Niemczycki. Specjalista prawa kanonicznego jest w stanie fachowo i merytorycznie pomóc osobie, wskazując czy wystąpienie o uznanie małżeństwa za nieważnie zawarte jest zasadne.

Proces o – nazywane niepoprawnie – „unieważnienie małżeństwa kościelnego” toczy się przed sądem kanonicznym (kościelnym, biskupim). Prawnik kościelny już po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą osoby chcącej uzyskać tzw. „unieważnienie ślubu kościelnego” jest w stanie określić szanse na jej powodzenie oraz sporządzić stosowne pisma, takie jak skarga powodowa, określana jako wniosek lub pozew o „unieważnienie małżeństwa kościelnego”.

Adwokat kanoniczny oferuje pomoc osobom, które chcą uzyskać – błędnie określany – „rozwód kościelny”. Prawnik kanonista to specjalista mający wszelkie uprawnienia do tego, aby reprezentować osoby rozpoczynające proces o tzw. „unieważnienie małżeństwa” albo będące w jego trakcie.

Rozmowa z adwokatem kościelnym w Olsztynie

Pozew o rozwód kościelny Olsztyn

Adwokat kościelny – rola i zadania

Jako osoba biegła w prawie kanonicznym, adwokat kościelny redaguje pisma procesowe do których należy nie tylko skarga powodowa, lecz także – w przypadku reprezentowania strony pozwanej – odpowiedź na skargę powodową, jak i skarga wzajemna.

Co więcej, prawnik kanoniczny, określany także jako adwokat od (do) „rozwodu kościelnego” zajmuje się oceną materiału dowodowego, w szczególności świadków, jak i przygotowaniem odpowiedzi na: opinię – którą przygotował biegły kościelny – oraz uwagi, które sporządził Obrońca Węzła Małżeńskiego. Należy także zaznaczyć, iż adwokat kościelny zredaguje takie pisma jak: apelacja i jej poparcie, czyli uzasadnienie zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz przepisami.

Adwokat prawa kanonicznego powinien wskazać wszystkie fakty przemawiające za nieważnością związku. Na uwagę zasługuje głos obrończy, który jest przygotowywany, gdy będzie mieć miejsce publikacja akt. Wówczas adwokat kościelny – ppo zapoznaniu się z całością materiału dowodowego – ustosunkowuje się do niego i wszystkich przytoczonych w procesie okoliczności przemawiających za stwierdzeniem nieważności małżeństwa.

Tzw. „rozwód kościelny” Olsztyn, Elbląg, Pelplin

Tak jak w powszechnym ustawodawstwie obowiązuje rozwód świecki, tak w prawie kościelnym występuje stwierdzenie nieważności zawartego związku małżeńskiego. Aby jednak do tego doszło, trzeba udowodnić przed sądem kanonicznym, że zaistniały takie powody (przesłanki, przyczyny), iż nie powinien być uznany za ważnie obowiązujący.
Tzw. „rozwód kościelny” jest możliwy wówczas, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

  • przeszkody zrywające – np. impotencja (która nie jest tym samym co niepłodność i bezpłodność), pokrewieństwo i powinowactwo,
  • wady zgody małżeńskiej – np. symulacja, czyli awersja do ślubu w Kościele katolickim albo brak chęci posiadania potomstwa,
  • niezdolność konsensualna – np. zaburzenia natury psychicznej (np. schizofrenia), niedojrzałość emocjonalna, wszelkie uzależnienia (np. chroniczny alkoholizm, patologiczne uzależnienie od hazardu, seksoholizm),
  • brak formy kanonicznej – np. niewystarczająca liczba świadków zwykłych albo brak upoważnienia duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa.
pozew o rozwód kościelny Elbląg

Proces o tzw. „unieważnienie małżeństwa” przed sądem kościelnym

Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki świadczy kompleksową pomoc prawną w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w szczególności, gdy sprawa toczy się przed takimi sądami kościelnymi jak: Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Sąd Diecezjalny w Elblągu, czy też Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.

Prawnik prawa kanonicznego w procesie o tzw. „unieważnienie małżeństwa”świadczy pomoc z zakresu kościelnego prawa małżeńskiego nie tylko w siedzibach diecezji, tj. miastach typu: Olsztyn, Elbląg i Pelplin. Adwokat kościelny pomaga osobom zainteresowanym także w takich miastach jak: Ostróda, Iława, Szczytno, Kętrzyn, Bartoszyce, Giżycko, Pisz, Mrągowo, Kartuzy, Starogard Gdański, Tczew, Chojnice, Kwidzyn, Bytów, Kościerzyna, Lębork, Malbork i Łeba.

Kancelaria prawa kanonicznego (Olsztyn, Elbląg, Pelplin) swoją pomoc zapewnia na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz archidiecezji warmińsko-mazurskiej, diecezji elbląskiej i diecezji pelplińskiej.

Adwokat kościelny Olsztyn, Elbląg, Pelplin – Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki

Osoba zainteresowana rozpoczęciem procesu – z Olsztyna, Elbląga czy Pelplina – aby mogła być reprezentowana przez adwokata kościelnego, musi przedłożyć trybunałowi zlecenie (pełnomocnictwo) na podstawie którego zostaje on zatwierdzony ad causam (ad casum), czyli w danej sprawie.

Zanim jednak dojdzie do procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, koniecznym jest zbadanie swoich szans. Odbywa się to w ramach konsultacji prawnej. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić niniejszy formularz kontaktowy: pokaż.

Istnieje także możliwość osobistego spotkania w biurze zlokalizowanym w Olsztynie, Elblągu czy Pelplinie. Dzięki temu adwokat kościelny pozyska wszelkie niezbędne informacje do zainicjowania procesu o – błędnie określany – „rozwód kościelny”.

Rozwód kościelny Pelplin

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w 45 dni

Kancelaria kanoniczna i pracujący w niej adwokat kościelny umożliwi także skierowanie sprawy o tzw. „rozwód kościelny” do procesu skróconego. Prawo kanonicze określa, że czas trwania tej procedury wynosi 45 dni (w praktyce kilka miesięcy).

Czym jest proces skrócony przed biskupem oraz jakie powody umożliwią jego zainicjowanie można przeczytać tutaj: pokaż

Kontakt

    W czym możemy Ci pomóc?


    Czytaj więcej