Adwokat kościelny Radom i Kielce

Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki z biurami w Radomiu i Kielcach świadczy kompleksową pomoc prawną w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Prawdą jest, iż prawo kanoniczne stanowi, że związek małżeński jest nierozerwalny. To jedna z najważniejszych zasad Kościoła katolickiego, bezpośrednio dotykająca wiernych.

Są jednak sytuacje, w których jedna lub obie strony związku mają problem w stworzeniu wspólnoty życia małżeńskiego albo też został on zawarty w sposób uchybiający kanonicznemu prawu małżeńskiemu. Wówczas małżonkowie mogą starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa – potocznie mylnie określane – jako „rozwód kościelny”. Chodzi tu o proces przed sądem kościelnym, mieszczącym się w obrębie diecezji, najczęściej obok kurii diecezjalnej. Jest to proces całkowicie inny od procesu o rozwód świecki (cywilny).

Prawo kanoniczne dopuszcza stwierdzenie nieważności małżeństwa ze względu na konkretne przesłanki. Wśród nich można wymienić m.in.:

wady zgody małżeńskiej, np. symulacja całkowita, czyli awersja do ślubu kościelnego, jak i symulacja częściowa, czyli zdrada małżeńska (w określonych przypadkach), niechęć do posiadania dzieci, czy też przyjmowanie przed ślubem tzw. „rozwodu kościelnego” w przypadku pojawienia się nieporozumień w sakramentalnym związku małżeńskim oraz – w określonych przypadkach – bezpłodność,

brak formy kanonicznej, np. niewystarczająca liczba świadków albo ich brak czy też nieobecność księdza, czyli duchownego mającego prawo asystować przy związku małżeńskim,

Adwokat kościelny Radom i Kielce

Profesjonalny prawnik kościelny Radom i Kielce

nieodpowiedni wiek, gdyż kobieta musi mieć minimum 14 lat, a mężczyzna – 16 lat,

powinowactwo, czyli sytuacja, w której teściowa po śmierci współmałżonka albo uzyskaniu stwierdzenia nieważności małżeństwa w sądzie biskupim chciałaby zawrzeć ślub z zięciem,

pokrewieństwo, w linii prostej oraz do 4 stopnia w linii bocznej),

innowierstwo, czyli ślub kościelny pomiędzy katolikiem a osobą nieochrzczoną,

impotencja (niemoc płciowa), tj. uprzednia i trwała niezdolność do współżycia małżeńskiego,

podstęp, np. wprowadzenie w błąd małżonka co do swojej płodności, mimo iż jest się bezpłodnym,

przyczyny natury psychicznej, np. wskutek uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu czy w oparciu o niedojrzałość emocjonalną. W takim przypadku konieczny będzie udział biegłego, np. psychologa lub psychiatry.

Nieważność małżeństwa jednak wymaga udowodnienia, np. wskutek powołania wiarygodnych świadków. W tym przypadku z pomocą może przyjść wyspecjalizowana kancelaria kanoniczna, w tym ta prowadzona w Radomiu i Kielcach przez Dawida Niemczyckiego, prawnika i adwokata kościelnego.

Do najczęstszych powodów, przez jakie dochodzi do tzw. „unieważnienia małżeństwa”, czyli uznania małżeństwa za nieważne, należą przyczyny natury psychicznej oraz wady zgody małżeńskiej. Do naruszenia zgody małżeńskiej dochodzi np. przez złamanie zawartej przysięgi, wskutek:

niewierności któregoś z małżonków, czyli pozostawania w relacji pozamałżeńskiej w trakcie zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, co skutkowało dopuszczaniem się zdrad po ślubie,

brak pożycia intymnego otwartego na zrodzenie potomstwa, uprzednio wykluczając chęć posiadania dzieci.

Z drugiej strony sprawy o tzw. „unieważnienie ślubu kościelnego” rozstrzygane przed sądem kościelnym mogą dotyczyć również małżeństw, w których jedna ze stron wykazuje niedojrzałość i niezdolność stworzenia związku opartego o szacunek i miłość. To także stanowi podstawę do wniesienia skargi powodowej, określanej niepoprawnie jako wniosek lub pozew.

Młotek sądowy

Kompleksowa obsługa w zakresie – błędnie określanego – „rozwodu kościelnego” – Adwokat kościelny Dawid Niemczycki

Pomoc takiej instytucji jak kancelaria prawa kanonicznego w przypadku chęci uznania związku małżeńskiego za nieważny często okazuje się nieoceniona. Adwokat kościelny, działający w takiej kancelarii, ma obszerną wiedzę z zakresu prawa kanonicznego, dzięki czemu może podjąć skuteczne działania. Prawnik ten posiada nie tylko wszelkie uprawnienia , lecz otrzymał również zatwierdzenie biskupa diecezjalnego, zezwalające na taką praktykę przed sądem kościelnym.

Wykwalifikowany adwokat z kancelarii kanonicznej z Radomia i Kielc zadba o rzetelną i efektywną reprezentację Klienta przed trybunałem w czasie trwania tzw. „rozwodu”. Zwłaszcza gdy sprawa rozpatrywana jest przez Sąd Kościelny w Radomiu oraz Sąd Biskupi w Kielcach.

Kancelaria kanoniczna Dawid Niemczycki działa na obszarze całej Polski, w szczególności na terenie diecezji radomskiej oraz diecezji kieleckiej. Wśród głównych miast tej diecezji, gdzie adwokat kościelny pomaga osobom starającym się o niepoprawnie określany „rozwód kościelny” znajdują nie tylko Radom i Kielce, lecz także Tomaszów Mazowiecki, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Busko-Zdrój i Jędrzejów.

Prawnik kanonista dopełni wszelkich formalności, by sam proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w ogóle się rozpoczął. Adwokat kanoniczny zadba o wszelkie kwestie. Z drugiej strony tego typu specjalista troszczy się o to, aby stosowane argumenty były niepodważalne przez obrońcę węzła małżeńskiego, a tym samym – były skuteczne i przeważyły za tzw. „unieważnieniem małżeństwa kościelnego”. Dzięki temu osoba zainteresowana jest pewna, że decydując się na pomoc prawnika kanonisty, otrzyma kompleksową pomoc prawną w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, określanym błędnie jako „unieważnienie małżeństwa” czy „rozwód kościelny”.

Adwokat od rozwodów Radom i Kielce

Masz pytania dotyczące błędnie określanego „rozwodu kościelnego”? Zapraszamy do kontaktu, a nasz adwokat kościelny odpowie na wszystkie pytania.

Kontakt

    W czym możemy Ci pomóc?


    Czytaj więcej