Adwokat kościelny Szczecin, Koszalin i Kołobrzeg

Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki świadczy kompleksowe usługi prawne w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (często mylnie określanym jako „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa”). Oferta kierowana jest do mieszkańców takich miast jak: Szczecin, Kamień Pomorski, Świnoujście, Koszalin, Kołobrzeg i Stargard. Dzięki temu prawnik kanonista udzieli fachowej i kompleksowej pomocy prawnej w procesie o uznanie małżeństwa sakramentalnego za nieważnie zawarte na obszarze całej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Adwokat kościelny to szczególny przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości w Kościele katolickim, który specjalizuje się w przepisach prawa kanonicznego i posiada pełny tytuł do reprezentowania swoich klientów przed sądami, trybunałami oraz pozostałymi instytucjami kościelnymi jako adwokat sądu kościelnego czy prawnik kanoniczny. Zwłaszcza gdy sprawa rozpatrywana jest przez: Sąd Metropolitalny w Szczecinie oraz Sąd Biskupi w Koszalinie.

Adwokat kościelny Katowice

Profesjonalny prawnik kościelny Katowice

W przypadku tzw. „rozwodów kościelnych” pomoc jaką niesie adwokat kanoniczny (nazywany niepoprawnie jako adwokat od (do) „rozwodu kościelnego”) staje się niezbędna, z powodu konieczności dostosowania się do sztywnej procedury oraz przygotowania niezbędnych dokumentów.

Należą do nich w szczególności: skarga powodowa (określana niepoprawnie jako wniosek lub pozew), odpowiedź na uwagi, które przygotował Obrońca Węzła Małżeńskiego, replika z argumentami sporządzonymi przez psychologa, psychiatrę lub seksuologa (biegły kościelny), głos obrończy, apelacja i jej uzasadnienie (poparcie). Szczeciński adwokat kościelny pomoże osobie zainteresowanej procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Tzw. „rozwód kościelny” Szczecin, Koszalin i Kołobrzeg

Rozwodem czy unieważnieniem małżeństwa, w przypadku cywilnych procedur, nazywamy sytuację, gdy oficjalnie (urzędowo) jest ono rozwiązywane. Może być spowodowany ustaniem szeroko pojętego pożycia małżeńskiego, czy tak naprawdę jakimkolwiek innym powodem – jeżeli małżonkowie zgadzają się co do samego faktu zakończenia związku.

W przypadku omawianej procedury kościelnej sytuacja jest zupełnie inna – jak sama nazwa wskazuje, jest to stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nie chodzi o to, aby zakończyć trwający związek, ale wykazać, że tak naprawdę on nigdy de facto nie zaistniał. Adwokat kościelny zbiera najważniejsze dowody i dokumenty, a następnie udowadnia przed sądem kościelnym, że istnieją powody, które dyskwalifikują nieprawnie zawarty sakrament.

Osoby zainteresowane często trafiają na naszą ofertę, wyszukując frazy typu: „adwokat kościelny Szczecin”, „rozwód kościelny Szczecin” (oraz pozostałe miejscowości – Kamień Pomorski, Świnoujście, Koszalin, Kołobrzeg, Stargard), jednak warto mieć świadomość nieprawidłowości tej nazwy.

pozew o rozwód kościelny

Jak przebiega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Przebieg procesu o uznanie nieważności zawartego sakramentu małżeństwa jest jasno określony w prawie kanonicznym i niemal zawsze wygląda podobnie. Warto wskazać na najważniejsze etapy, przez które należy przebrnąć.

  1. Złożenie skargi powodowej – w przypadku stolicy województwa zachodniopomorskiego odnośnym organem będzie Sąd Metropolitalny w Szczecinie .
  2. Przyjęcie skargi (wniosku, pozwu), rozpoczęcie procesu (w tym czasie małżonek wnioskodawcy otrzymuje 15 dni na odniesienie się do wskazywanych powodów).
  3. Postępowanie dowodowe, na które składają się m.in. oświadczenia stron, zeznania świadków oraz – niekiedy – opinia biegłego..
  4. Publikacja akt, z którymi zapoznają się strony. Mogą one odnieść się do wskazanych wniosków lub przedłożyć nowe dowody w sprawie.
  5. Głos obrończy oraz wnioski Obrońcy Węzła Małżeńskiego.
  6. Ogłoszenie wyroku.

Na wszystkich wymienionych etapach niezbędne okazuje się wsparcie adwokata kościelnego. Szczecin to miasto, w którym mieści się biuro naszej kancelarii, oferującej szerokie wsparcie podczas przygotowań do procesu, a także wszystkich jego etapów.

Kancelaria kanoniczna Szczecin – Dawid Niemczycki

Oprócz pomocy przy niepoprawnie nazywanym „unieważnieniu ślubu kościelnego” kancelaria kanoniczna (Szczecin, Koszalin i Kołobrzeg) zapewnia również profesjonalne porady prawne w tym zakresie

W przypadku braku pewności co do adekwatności powodów do stwierdzenia nieważności zawartego małżeństwa, warto skorzystać z rekomendacji, która pozwoli uwypuklić podstawy mogące spowodować – błędnie określany – „rozwód kościelny”, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa. W tym celu wystarczy wypełnić niniejszy formularz kontaktowy: pokaż.

Możliwym jest także osobiste spotkanie w biurze, którego adres znajduje się tutaj: pokaż lub rozmowa telefoniczna, podczas której zostaną wyjaśnione wszelkie kwestie. Kancelaria prawa kanonicznego posiada także biuro w Szczecinie,, ale obszar działalności kancelarii to cała archidiecezja szczecińsko-kamieńska oraz diecezja koszalińsko-kołobrzeska – w tym Kamień Pomorski, Świnoujście, Koszalin, Kołobrzeg i Stargard.

Rozprawa o rozwód kościelny
Kontakt

    W czym możemy Ci pomóc?


    Czytaj więcej