Adwokat kościelny Wrocław, Świdnica i Legnica

Kancelaria Kanoniczna Dawid Niemczycki świadczy kompleksową pomoc prawną w takich miastach jak: Wrocław, Świdnica i Legnica. Dzięki temu swoją pomoc niesie na obszarze całej archidiecezji wrocławskiej, diecezji świdnickiej oraz diecezji legnickiej. Nasza kancelaria prawa kanonicznego (Wrocław, Świdnica i Legnica) swoje biuro posiada w stolicy województwa dolnośląskiego. Pomimo tego zapewnia także wsparcie na odległość, przez co możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy, zwłaszcza gdy dana osoba zamieszkuje poza granicami kraju.

Adwokat kościelny Wrocław

Profesjonalny prawnik kościelny Wrocław

Głównym obszarem działalności kancelarii kanonicznej jest pomoc w procesie o tzw. „rozwód kościelny” czy „unieważnienie małżeństwa” (to niepoprawne określenia, które odnoszą się do stwierdzenia nieważności małżeństwa przez sąd kościelny). Wchodzi w to zarówno przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, jak i bezpośrednie reprezentowanie Klienta przed instytucjami kościelnymi, zwłaszcza gdy sprawa toczy się przed takimi sądami biskupimi jak: Metropolitalny Sąd Kościelny we Wrocławiu, Sąd Biskupi w Świdnicy oraz Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej.

Adwokat kościelny (Wrocław, Świdnica i Legnica) przygotuje takie pisma jak: skarga powodowa (wniosek, pozew), odpowiedź na uwagi, które sporządził Obrońca Węzła Małżeńskiego, replika w stosunku do argumentów, które przedstawił biegły w opinii (psychiatra, psycholog oraz seksuolog), głos obrończy, apelacja oraz jej poparcie, czyli uzasadnienie.

Kim jest adwokat kościelny?

Prawnik kanonista, posiadający status adwokata kościelnego musi mieć szerokie rozeznanie w prawie kanonicznym. Wiedza, doświadczenie oraz profesjonalizm to najważniejsze cechy w tym zawodzie. Należy również zaznaczyć, że jedynie specjalista w tej dziedzinie prawa ma tytuł do reprezentowania zainteresowanych przed trybunałem kościelnym jako adwokat sądu kościelnego czy prawnik kanoniczny.

Niezwykle ważna jest dokładna znajomość procedury procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (czyli popularnie, choć błędnie nazywanego „rozwodu kościelnego”). W przypadku potrzeby skorzystania z profesjonalnych usług prawnika kościelnego warto zwrócić się do wrocławskiej Kancelarii Kanonicznej Dawid Niemczycki (również mieszkańców Legnicy, Świdnicy i okolicznych miejscowości). Pracujący w niej adwokat od (do) „rozwodu kościelnego” pomoże osobie zainteresowanej wszczęciem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

pozew o rozwód kościelny

„Rozwód kościelny” – kancelaria kanoniczna Wrocław, Świdnica i Legnica

Warto zaznaczyć, że mylnie nazywany „rozwód kościelny” jest zupełnie czym innym niż jego cywilna wersja. Nie chodzi tutaj o ustanie pożycia i następczy rozwód czy zwyczajne unieważnienie zawartego ślubu cywilnego. Rezultatem omawianego procesu przed trybunałem kościelnym jest stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli uznanie, że jako takie nigdy de facto nie zaistniało. Do wydania takiego wyroku niezbędne są jednak konkretne dowody oraz pełna procedura określona przez prawo kanoniczne. Kancelaria kanoniczna Wrocław, Świdnica i Legnica zapewnia kompleksową pomoc prawną w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Tzw. „unieważnienie ślubu kościelnego” – Wrocław, Świdnica, Legnica

Powody (podstawy) prowadzące do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego są różnorakie.
Konkretne przyczyny, które stanowią presłankę do wszczęcia postępowania o – błędnie określane – „unieważnienie ślubu kościelnego” (Wrocław, Świdnica, Legnica) – zostały opisane tutaj: Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Warto jednak przedstawić ogólny zarys, na który składają się cztery najważniejsze grupy powodów, określone w prawie kanonicznym. Są to:

  • Przeszkody zrywające – do tej grupy zalicza się m.in. niewystarczający wiek, impotencja, przeszkoda różnej religii, święcenia, występek, czy chociażby pokrewieństwo i powinowactwo.
  • Brak formy kanonicznej – ta grupa przyczyn, mogących prowadzić do tzw. „rozwodu kościelnego” odnosi się do sytuacji, gdy sakramentalny związek małżeński okazuje się nieważny z powodu błędów proceduralnych – np. brak upoważnienia duchownego (księdza) do asystowania przy zawarciu ślubu kościelnego czy brak wystarczającej liczby świadków.
Rozprawa o rozwód kościelny
Adwokat od rozwodów Wrocław
  • Nieprawidłowości związane ze zgodą małżeńską – te przyczyny odnoszą się bezpośrednio do wad zgody małżeńskiej któregoś z nupturientów. Przesłanką do stwierdzenia nieważności małżeństwa w takim przypadku może być zmuszenie do ślubu, użycie podstępu, celowe wykluczenie któregoś z istotnych elementów małżeństwa (np. chęci posiadania potomstwa – dzieci albo ustawiczne zdrady przed i po ślubie).
  • Niezdolność konsensualna – np. brak wystarczającego używania rozumu, czy poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków związanych z zawarciem małżeństwa, a także niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

W tym przypadku musi zostać zdiagnozowana konkretna choroba psychiczna, np. schizofrenia czy nerwica typu histeria, jak i patologia osobowości, tj. psychopatia. Do tej kategorii zaliczamy także uzależnienie od seksu, czyli hiperlibidemię, jak i brak współżycia – oziębłość seksualna, czyli hipolibidemię, homoseksualizm i transseksualizm. Bardzo często w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa pojawia się chroniczny alkoholizm, narkomania, seksoholizm, niedojrzałość emocjonalna, czy osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline.

Kancelaria prawa kanonicznego – Wrocław, Świdnica i Legnica

Wyspecjalizowana kancelaria prawa kanonicznego (Wrocław, Świdnica i Legnica) zajmuje się pomocą prawną osobom chcącym rozpocząć proces – o błędnie określany – „rozwód kościelny”, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa. Pomoc obejmuje nie tylko konsultacje i porady prawne, lecz także pełną reprezentację osoby jako pełnomocnik i adwokat kościelny przed sądami kościelnymi (mieszczącymi się najczęściej obok kurii) występując jako adwokat kanoniczny.

W ramach świadczonej pomocy adwokat kościelny zajmie się obsługą prawną procesu o tzw. „unieważnienie ślubu kościelnego”. Wrocław, Świdnica i Legnica to miasta, gdzie taka pomoc niesiona jest w sposób szczególny.

Adwokat od rozwodów Wrocław

Adwokat kościelny Wrocław – Dawid Niemczycki

Wszystkie osoby poszukujące profesjonalnej porady prawnej, dotyczącej niepoprawnie nazywanego „rozwodu kościelnego” czy „unieważnienia małżeństwa”, powinny swoje pierwsze kroki skierować do kancelarii prawa kanonicznego we Wrocławiu. Cechuje nas kompleksowe podejście do wykonywanych obowiązków oraz doskonała znajomość przepisów prawa kanonicznego.

Zachęcamy do odwiedzenia biura kancelarii kanonicznej we Wrocławiu, którego adres dostępny jest tutaj: pokaż. a Mieszkańcom Świdnicy, Legnicy i pozostałych miejscowości podlegających archidiecezji wrocławskiej (np. Oleśnica), diecezji świdnickiej (np. Wałbrzych), czy diecezji legnickiej (np. Jelenia Góra) polecamy kontakt telefoniczny oraz mailowy, podczas którego możemy ustalić szczegóły lub umówić się na spotkanie w dogodnym dla stron terminie i miejscu – inny, niż Wrocław. Tu można sprawdzić wszelkie szczegóły: pokaż

Pomoc wykwalifikowanego adwokata kościelnego może okazać się niezwykle przydatna nie tylko podczas procesu o ustalenie nieważności małżeństwa, ale również w przypadku pozostałych sporów przed sądem kościelnym. W celu nieodpłatnej oceny swoich szans w procesie – o błędnie określane – „unieważnienie ślubu kościelnego” i to nie tylko w takim mieście jak Wrocław – warto wypełnić niniejszy formularz kontaktowy: pokaż.

Masz pytania? Zapraszamy, także do kontaktu telefonicznego, gdzie nasz profesjonalny adwokat kościelny udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące mylnie określanego „rozwodu kościelnego”.

Kontakt

    W czym możemy Ci pomóc?


    Czytaj więcej