mgr lic. Dawid Niemczycki
Iuris Utriusque Magister
prawnik
adwokat kościelny
Ekspert portalu INFOR.pl oraz specjalista w dziedzinie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Posiada wszelkie – wymagane przez prawo kanoniczne – uprawnienia do występowania przed sądami biskupimi, w szczególności dysponując tytułem licencjata kościelnego zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana.

Adwokat kościelny zatwierdzony przy Sądzie Biskupim w Sandomierzu. Jako adwokat ad causam (ad casum) reprezentuje strony m.in. przed takimi sądami biskupimi jak: Sąd Metropolitalny Warszawski, Sąd Metropolitalny w Krakowie, Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński, Sąd Metropolitalny w Przemyślu oraz Sąd Biskupi w Łowiczu.

Jako prawnik kanonista posiada także prawo reprezentowania stron przed innymi sądami kościelnymi w Polsce.

Prelegent polskich i współorganizator międzynarodowych konferencji oraz autor kilku artykułów naukowych.

Doktorant w dyscyplinie nauk prawnych Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent – z wyróżnieniem – Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego oraz finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Prawno–Historycznej imienia Profesora Michała Szczanieckiego.

Beneficjent Programu Stypendialnego GRAND. Wielokrotny stypendysta Rektora UKSW dla najlepszych studentów oraz profitent stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Działalność w mediach