Adwokat kościelny Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Ostrowiec Świętokrzyski

Usługi prawne Kancelarii Kanonicznej Dawid Niemczycki z biurem w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Ostrowcu Świętokrzyskim obejmują profesjonalną pomoc prawną przy procesie o – mylnie określany – „rozwód kościelny”. Zajmuje się tym wykwalifikowany adwokat kościelny posiadający wszelkie uprawnienia do występowania w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a w szczególności dysponujący zatwierdzeniem władzy kościelnej przy Sandomierskim Sądzie Biskupim.

Naszą specjalnością jest nie tylko doradztwo prawne w procesie o tzw. „unieważnienie małżeństwa„, ale także reprezentowanie stron jako pełnomocnik i adwokat kościelny w sprawach o tzw. „unieważnienie ślubu kościelnego” przed sądami kościelnymi oraz biskupimi. Celem podejmowanych przez nas działań jest przede wszystkim rzetelna obrona i ochrona interesów Klienta, zwłaszcza gdy sprawa ma być rozpatrywana przez Sąd Biskupi w Sandomierzu.

Działamy na obszarze całej Polski, w tym na terenie diecezji sandomierskiej. Wśród głównych miast tej diecezji, w których prawnik kanoniczny pomaga osobom starającym się o niepoprawnie określany „rozwód kościelny” znajduje nie tylko Sandomierz, lecz także Ostrowiec Świętokrzyski, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Staszów, Nisko, Nowa Dęba i Janów Lubelski. Co więcej, jej obszar obejmuje także mniejsze miasta i miejscowości, jak: Połaniec, Opatów, Koprzywnica, Baranów Sandomierski, Łoniów oraz Sulisławice. W nich również prawnik kanonista świadczy pomoc.

Adwokat kościelny Sandomierz

Profesjonalny prawnik kościelny Sandomierz

W powszechnie przyjętym ustawodawstwie występuje rozwód świecki (cywilny). Instytucja stwierdzenia nieważności małżeństwa występuje w przepisach prawa kościelnego. Z tego względu w szczególnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania orzeczenia o nieważności zawartego związku małżeńskiego, nazywanego niepoprawnie jako „unieważnienie małżeństwa”. O taki dokument można wystąpić w sytuacji, kiedy małżeństwo nie jest związkiem naturalnym, a zostało dopełnione. Wówczas może odbyć się specjalny proces na podstawie wskazanych przesłanek. Jego celem jest przede wszystkim otrzymanie precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, czy dane małżeństwo zostało zawarte ważnie.

By uzyskać błędnie określany przez wielu – „rozwód kościelny” koniecznym jest zwrócenie się jednego ze współmałżonków do trybunału kościelnego miejsca zawarcia związku małżeńskiego lub do trybunału miejsca stałego lub tymczasowego zamieszkania jednej ze stron. Rzadko korzysta się z sądu biskupiego, przed którym zbierana będzie większość dowodów, np. przesłuchiwani świadkowie, choć i to jest możliwe.

Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami kanonicznego prawa małżeńskiego takiego postępowania nie można wszcząć przeciwko współmałżonkowi, ale „w sprawie” w tym przypadku o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Wynika to istoty procesu o błędnie określane „unieważnienie ślubu kościelnego”, w którym bada się to, czy małżeństwo zaistniało, a nie jak w procesie świeckim – czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Główne podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa to:

  • wady dotyczące świadomej zgody obu małżonków do zawarcia sakramentu, np. symulacja, czyli niechęć do ślubu w Kościele katolickim, pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w trakcie zawierania związku małżeńskiego (zdrada małżeńska), wykluczenie potomstwa, czyli odraza do dzieci, dopuszczanie tzw. „rozwodu kościelnego” w przypadku wystąpienia problemów małżeńskich oraz – bardzo rzadko – bezpłodność,
  • pojawienie się małżeńskich przeszkód zrywających, np. wiek, powinowactwo, różna wiara, święcenia, publiczny ślub wieczysty czystości, uprowadzenie czy impotencja, czyli niemoc płciowa oznaczająca niezdolność do podejmowania współżycia płciowego,
Stwierdzenie nieważności małżeństwa Sandomierz
Rozwód kościelny Sandomierz
  • braki formy kanonicznej, np. nieposiadanie odpowiedniego upoważnienia przez duchownego do asystowania przy zawarciu małżeństwa małżeństwa czy brak świadków,
  • niezdolność konsensualna, np. choroba psychiczna, wszelkie uzależnienia: od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu, nieheteroseksualna orientacja płciowa: homoseksualizm, transseksualizm, zbyt bliska relacja przynajmniej jednego z małżonków z własną rodziną, jak i niedojrzałość emocjonalna.

Adwokat kościelny z Kancelarii Kanonicznej Dawid Niemczycki w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Ostrowcu Świętokrzyskim zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym oraz reprezentowaniem Klienta przed sądem w sprawach o – mylnie określany – „rozwód kościelny”.

Jako Kancelaria Kanoniczna mamy wszelkie uprawnienia do prowadzenia procesów w każdej diecezji w Polsce. Pomoc taką świadczy kompetentny prawnik kościelny niezależenie czy osoba zainteresowana zamieszkuje w Polsce czy za granicą. Nasze usługi kierujemy w szczególności do Klientów, którzy mają już za sobą rozwód cywilny i pragną do końca uregulować sytuację z byłym współmałżonkiem.

Profesjonalna pomoc przy stwierdzeniu nieważności małżeństwa w Sandomierzu – Adwokat kościelny Dawid Niemczycki

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że stwierdzenie nieważności małżeństwa jest procesem skomplikowanym i zawiłym. Dlatego tego typu kwestiami w Kancelarii Kanonicznej Dawid Niemczycki w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Ostrowcu Świętokrzyskim zajmuje się wyłącznie doświadczony adwokat kościelny. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu oraz bardzo dobrej znajomości prawa kanonicznego jest w stanie pomóc nawet w najtrudniejszych sprawach odbywających się przed sądami biskupimi.

Poza konsultacją przed rozpoczęciem procesu, adwokat kościelny oferuje także profesjonalną pomoc w przygotowaniu wszelkich niezbędnych pism procesowych (sporządzenie skargi powodowej, określanej jako wniosek czy pozew o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jak i przygotowanie odpowiedzi: na skargę powodową, opinię biegłego czy też uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego, itp.).

Ponadto, jako renomowana kancelaria prawa kanonicznego, zapewniamy także fachowe wsparcie w doborze odpowiednich materiałów dowodowych, np. świadków oraz we wnoszeniu apelacji do trybunału II instancji, którym dla Sandomierskiego Sądu Biskupiego jest – w Polsce – Metropolitalny Sąd Lubelski, a za granicą – Rota Rzymska.  Ma to miejsce w przypadku braku orzeczenia, błędnie określanego, „unieważnienia małżeństwa” w I instancji. W kompleksowy sposób zapewniamy pomoc wszystkim Klientom, którym zależy na uzyskaniu mylnie nazywanego „rozwodu kościelnego”.

Adwokat od rozwodów Sandomierz

Masz pytania dotyczące jak uzyskać błędnie określany „rozwód kościelny”? Zapraszamy do kontaktu, a nasz wykwalifikowany adwokat kościelny odpowie na wszystkie pytania.

Kontakt

    W czym możemy Ci pomóc?


    Czytaj więcej