„Rozwód kościelny” – jakie korzyści ci zapewni?

Jako kancelaria kanoniczna dosyć często otrzymujemy pytania dotyczące procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, które niepoprawnie określane jest jako „rozwód kościelny”, czy „unieważnienie małżeństwa”.

Bardzo często osoby zainteresowane pytają wprost: „co daje rozwód kościelny” i jakie korzyści nam zapewni?

Dzisiaj dowiesz się o kilku najważniejszych korzyściach, które zapewni Ci tzw. „unieważnienie małżeństwa kościelnego”. Dzięki tym informacjom, które przygotował prawnik i adwokat kościelny, poznasz najważniejsze profity, które otrzymasz uzyskując – błędnie określane – „unieważnienie ślubu kościelnego”.

Konsekwencje „unieważnienia małżeństwa kościelnego”

W pierwszej kolejności pochylmy się na kwestią korzyści, które otrzymasz, kiedy zostanie wydany wyrok orzekający tzw. „rozwód kościelny”.

Najważniejszą konsekwencją płynącą ze stwierdzenia nieważności małżeństwa jest możliwość ponownego pełnego uczestniczenia w życiu Kościoła katolickiego.

Objawia się to w sposób zróżnicowany. Zarówno poprzez możność przyjmowania niektórych sakramentów świętych, jak Eucharystia czy Małżeństwo, jak i poprzez sprawowania niektórych funkcji w Kościele katolickim, np. pozostania ojcem chrzestnym czy matką chrzestną.

Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje, iż do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto m.in. prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

Dlatego też chrzestny rozwodnik (rozwiedziony), który ma rozwód świecki (cywilny), a brak mu ślubu kościelnego (przez co komunia jest w jego przypadku wykluczona), nie może – co do zasady – zostać dopuszczonym do pełnienia tej niezwykle odpowiedzialnej funkcji. Jak zatem widać bez ślubu kościelnego można sobie ograniczyć możliwość bycia osobą chrzestną.

„Rozwód kościelny” a komunia święta

Możliwość przystępowania do sakramentu Eucharystii, czyli komunii świętej jest dla wielu osób najważniejszą rzeczą.

Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje także, iż Najświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta.

Zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego, do Komunii świętej nie należy dopuszczać osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Dopiero stwierdzenie nieważności małżeństwa pozwala osobie przyjmowanie sakramentu Eucharystii.

Ponowny ślub po „unieważnieniu małżeństwa kościelnego”

Drugi ślub po „rozwodzie kościelnym” to kolejna korzyść, którą zapewni Ci stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Wiele osób wstąpiło w nowe związki, a niektóre z nich zakończyły się ślubami świeckimi (cywilnymi) czy posiadaniem wspólnych dzieci. Już teraz należy odpowiedzieć przecząco na pytanie: „czy można wziąć ślub kościelny po rozwodzie świeckim?”.

Nie jest to możliwe, gdyż w pierwszej kolejności należy wykazać nieważność zawartego związku małżeńskiego. Tu dowiesz się jak to zrobić: „ROZWÓD KOŚCIELNY” – OD CZEGO ZACZĄĆ?

Kiedy zostanie orzeczone – niepoprawnie określane – „unieważnienie małżeństwa kościelnego” obydwie strony są stanu wolnego. Oznacza to, iż pomiędzy stronami nie ma przeszkody węzła małżeńskiego, przez co mogą one sobie ułożyć sobie życie na nowo i wstąpić w sakramentalny związek małżeński.

Pomijam fakt ewentualnego nałożenia klauzul zakazujących ponownego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Trzeba jednak pamiętać, iż taka klauzula wyrokowa obowiązuje do godziwości związku małżeńskiego. Innymi słowy, zawarcie kanonicznego związku małżeńskiego pomimo funkcjonowania klauzuli zakazu, jest niegodziwe, ale ważne.

Oczywiście nasza kancelaria prawa kanonicznego pomoże Ci zdjąć taką klauzulę, inicjując całą procedurę. Prawnik kanoniczny przygotuje odpowiedni wniosek, czyli prośbę. Dzięki temu będziesz w stanie zawrzeć ważny i godziwy związek małżeński.

Rozwód a ślub kościelny i cywilny

Niejednokrotnie jako prawnik kanonista otrzymuję pytania o sakramentalny związek małżeński oraz ślub cywilny (świecki). Dosyć często padają kwestie typu:
• „Czy można wziąć ślub cywilny bez „rozwodu kościelnego”?
• „Kiedy można wziąć ślub kościelny po rozwodzie”?

W kontekście pierwszego pytania, to należy zauważyć, iż zawarcie ponownego związku cywilnego (świeckiego) – po rozwodzie – jest możliwe pomimo braku tzw. „rozwodu kościelnego”. Wynika to z faktu autonomii i niezależności Kościoła i państwa, która polega na tym, iż każdy z tych podmiotów ma swoje własne prawo. I to ono reguluje stosunki prawne w ramach danej społeczności.

Dlatego też ponowny ślub cywilny pomimo braku zainicjowania procesu o – błędnie określany – „rozwód kościelny” czy „unieważnienie małżeństwa – jest w pełni możliwy, o ile dana osoba spełnia warunki umożliwiające ważne zawarcie małżeństwa świeckiego, czyli nie występują żadne przeszkody.

O tym, kiedy można wziąć ślub kościelny po rozwodzie decyduje kilka czynników.

Po pierwsze należałoby doprecyzować pytanie. Czy chodzi o rozwód świecki czy tzw. „rozwód kościelny”? Jeżeli doszło do rozwiązania małżeństwa na forum państwowym, to ponowny ślub kościelny jest niemożliwy i wówczas należy uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa.

W przypadku tzw. „rozwodu kościelnego”, ponowne zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego jest możliwe po uprawomocnieniu się wyroku sądu kościelnego pierwszej lub drugiej instancji albo uchyleniu klauzuli zakazującej w wyroku.

Dlatego też czas, kiedy można ponownie zawrzeć małżeństwo w Kościele katolickim, jest zróżnicowany.

Drugi ślub kościelny po śmierci

Jeżeli zaś chodzi o kwestię śmierci jednego z małżonków i ponowne zawarcie ślubu kościelnego, to jak najbardziej jest on możliwy (chyba, że doszło do przeszkody występku, ale jest to praktycznie niespotykana przeszkoda).

Zawarte małżeństwo ustaje nie tylko poprzez proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, określany także jako „unieważnienie ślubu kościelnego” czy „unieważnienie małżeństwa kościelnego”, lecz także poprzez śmierć jednego z małżonków.

Wówczas ustaje węzeł małżeński i osoba może ważnie i godziwie zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Gdzie adwokat sądu kościelnego Ci pomoże?

Nasza kancelaria prawa kanonicznego pomaga osobom zainteresowanym rozpoczęciem procesu w każdym z 41 sądów kościelnych, nie tylko w takich miastach jak Warszawa, Lublin, Kraków, Łódź, Gdańsk, Białystok, Rzeszów i Bydgoszcz, lecz także Sandomierz, Radom, Kielce, Poznań, Katowice, Wrocław i Szczecin.

Dzięki licznej bazie biur jesteśmy w stanie świadczyć nasze usługi prawne w każdej metropolii kościelnej w Polsce, przez co adwokat kanoniczny jest w stanie dotrzeć w każdy rejon Polski.

Sprawdź, JAK UZYSKAĆ „ROZWÓD KOŚCIELNY” W ZALEDWIE DWA MIESIĄCE?

4.6/5 - (38 votes)


  Czytaj więcej

  3.3 3 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments